X
تبلیغات
قالب وبلاگ قالب وبلاگ
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده - سوالات مربوط به اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده فصل 5
 
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
منبع کمکی درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده در دانشگاه پیام نور کلاله
پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1390 :: 17:22 ::  نويسنده : علی اصغر شاملو

تهیه کننده : ام البنین رمضانی

1-در دهه های 80 و 90 به کدام مسائل توجعه بیشتری شد؟

الف)الگوهای کلی تعاملات زوجها که نادیده گرفته شد.                 ب)خشونتهای زناشویی

ج)الف و ب                                                                   د)هیچکدام

2-از جمله دلایل معقول و منطقی مطالعه بر روی جزئیات رضایت زناشویی کدامند؟

الف)دست کشیدن از جرم                        ب)نیاز به گسترش مداخلات تجربی برای زوجین به منظور جلوگیری از فشارهای زناشویی

ج)الف و ب                               د)رسیدن به آرزوها و خواسته ها

3-چه کسانی در پژوهشهای خود دریافتند همزمانی و تشابه در سیستم فیزیولوژیک در بین زوجهایی که رضایت زناشویی بالایی دارند بیش از زوج های ناراضی است؟

الف) بوکام و شوهام                ب) شوهام و تامسون           ج) گلیبرت و بدکام              د) تامسون و گیلبرت

4- اولیت تعهد عاطفی و حقوقی که در بزرگسالی منعقد می شود کدام است؟

الف) ورد به دانشگاه       ب) پیدا کردن شغل       ج) ازدواج                د) هیچکدام

5- سه دلیل اصلی برای ازدواج در جامعه ی امروزی کدام اند؟

الف) عشق و هم نشینی            ب) وضعیت مالی          ج) تحقق انتظارها            د) الف و ج

6- زوج های موفق نسبت به یکدیگر چگونه اند؟

الف) مهربان        ب) بردبار              ج) ایثارگر          د) مسئولیت پذیر

7- کدام گزینه از معیارهای وینچ است؟

الف) شادی و رضایت          ب) ثبات و انتظارات اجتماعی           ج) رشد شخصیت           د) همه موارد

8- وینچ معیارهای موفقیت زناشویی را به چند دسته تقسیم کرده است؟

الف) 7 معیار         ب) 8 عیار       ج) 9 معیار         د) 10 معیار

9- مالاپینتر به نقل از لونسون معتقد است که با گذشت زمان رضایت زناشویی چه تغییری خواهد کرد؟

الف) کاهش می یابد                 ب) افزایش می یابد          ج) هیچ تغییری نخواهد کرد       د) پایدار می ماند

10- اولسون و همکاران زندگی زناشویی را به چند مرحله تقسیم کرده اند؟

الف) 5 مرحله                 ب) 4 مرحله                   ج) 6 مرحله                    د) 7مرحله

11- از جمله عواملی که در رضایت زناشویی تاثیر می گذارند، کدام اند؟

الف) تحصیلات و فرزندان           ب) سن و مذهب                        ج) گزینه الف و ب         د) هیچکدام

12- ضریب مهم در رضایت زناشویی کدام گزینه است؟

الف) همسانی نسبی         ب) هم سطح بودن از نظرمالی      ج) از نظرنژادی یکی بودن                       د) گزینه ب و ج

13-آیا اختلاف در مدارج تحصیلی زن و شوهر تاثیراتی به همراه دارد؟

الف) اشکال در تفکر و رفتار بوجود می آورد                 ب) علائق و ارزش ها با هم همخوانی ندارند

ج) مشکلاتی به وجود نخواهد آورد                      ج) گزینه الف و ب

14- چه چیزی باعث تغییر بنیادی در سازمان خانواده میشود؟

الف) تولد کودک          ب) بهبود وضع مالی        ج) رفتن به مسافرت         د) هیچکدام

15- لوستون پیوندهای زناشویی و رضایت مندی زناشویی نسبی را در چند زوج مورد مطالعه قرار داد؟

الف) 140 زوج               ب) 165 زوج                 ج) 156 زوج                  د) 145 زوج

16- برای تفاهم و درک متقابل زوج ها باید چگونه رفتار کنند؟

الف) باید شنونده ی خوبی باشند       ب) با حوصله و شکیبایی زیاد به سخنان یکدیگر گوش دهند.

ج) گزینه ی الف و ب                 د) هیچکدام

17- یکی از جلوه های لطیف ذهن انسان که از سرچشمه های معنوی تغذیه م یکند کدام است؟

الف) ایمان                     ب) مذهب                     ج) اعتقاد           د) دین

18- مشکلات اقتصادی چه مسائلی را به همراه خواهد داشت؟

الف) مشکلات روانی                  ب) ایجاد خصومت نسبت به همسر

ج) کارکردن و تلاش زیاد                       د) همه موارد

19- یکی از معیارهای اساسی که در انتخاب همسر معرفی شده است کدام است؟

الف) تحصیلات             ب) سن             ج) هماهنگی جنسی        د) اشتغال

20- کدام گزینه وسیله ای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرایندهای داخل و خارج خانواده می باشد؟

الف) درک کیفیت ازدواج           ب) آگاهی از معیارهای منطقی برای ازدواج

ج) ارزش ازدواج                                    د) گزینه ی الف و ج

21- بزرگترین بخش از تحقیقاتی که درباره ی تاثیر عوامل محیطی بر ازدواج صورت گرفته کدام است؟

الف) عوامل اقتصادی                   ب) نقش عوامل مرتبط با کار و اقتصادی

ج) نقش عوامل فرهنگی               د) نقش عوامل اجتماعی

22-رایجترین توضیحی که به عنوان دلیل اصلی ازدواج مطرح می شود،کدام است؟

الف)عشق                                  ب)همنشینی

ج)تفاهم                                                د)ارزش و احترام متقابل زوجین

23-بهترین تعریف از رضایت زناشوئی توسط چه کسی ارائه شده است؟

الف)تامسون                               ب)هاوکینز

ج)گیلبرت                                 د)وینچ

24-معیارهای موفقیت زناشویی را چه کسی مشخص کرده است؟

الف)وینچ                                  ب)تامسون

ج)وایت                                     د)هیچکدام

25-یکی از سرمایه های ازدواج موفق که به سادگی و با برنامه ریزی بدست می آید کدام است؟

یکی از سرمایه های ازدواج موفق که به سادگی . با برنامه ریزی بدست می آید کدام است؟

الف) مصاحب و با هم بودن         ب) مشورت       ج) راستگویی                 د) بردباری

26- کدامیک از عوامل زیر در بسیاری از ازدواج ها، کاهش می یابد؟

الف) احترام       ب) عشق           ج) اعتماد           د) مصاحبت و با هم بودن

27- اگر تمایلات جنسی ،نیاز دو طرف را ارضا کند، سبب ایجاد چه عواملی می شود؟

الف) احساس سعادت در روابط خانوادگی             ب) بیشتر شدن علاقه زوج به یگدیگر

ج) گزینه الف و ب                                             د) افزایش اعتماد و طرف

28- در رابطه با تحصیلات، کدامیک از موارد زیر می تواند مشکلات بیشتری را در بر داشته باشد؟

الف) بالا تر بودن تحصیلات مرد از همسرش          ب) بالاتر بدون تحصیلات زن از همسرش

ج) یکسان بودن سطح تحصیلات                          د) همه موارد مشکلات جدی ای را ایجاد خواهند کرد

29- ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی نشانه چیست؟

الف) نشانه ی ضعف کنترل اجتماعی                     ب) نشانه پایین بودن اعتقادات

ج) نشانه ضعف کنترل روانی                                د) همه موارد

30- کدامیک از عوامل زیر، عاملی تعیین کننده در رضایت از زندگی زناشویی است؟

الف) مسائل مالی و اقتصادی                     ب) رابطه ی جنسی

ج) همکاری                                           د) تحصیلات

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
قالب وبلاگقالب وبلاگ